Arthur, Arthur Jose Teixeira

 

Clubs:

Botafogo RJ 1965

Botafogo RJ 1966

 

Champion of tournament RJ-SP 1966