Ariston, Ariston Farias de Souza Júnior

Forward

 

Clubs:

Bangu RJ 2004

Total for club: 2 0