Antero, Antero Bezerra Neto

19-04-1926

Midfielder

 

Clubs:

Portuguesa Santista SP 1940

Portuguesa Santista SP 1941

Portuguesa Santista SP 1942

Corinthians SP 1942

Total for club: 1 0

Santos F.C. 1943

Santos F.C. 1944

Bangu RJ 1945 8 5

Bangu RJ 1946 10 3

Bangu RJ 1947 7 2

Total for club: 33 11