Abilio Neves dos Reis

25-03-1974 Brasilia DF 178 cm

 

Clubs:

Mixto MT 1997

Operario MT 1998

Pinheiros RO 2000

Partizani Albania 2000-01

Partizani Albania 2001-02

Partizani Albania 2002-03

Partizani Albania 2003-04

Total for club: 66 34

Vllaznia Albania 2004-05 35 20

Dati Albania 2007-08

Dati Albania 2008-09