Pavon Rafael Tomas Eloy

05-12-1951 Cordoba

Defender

 

Selection: 1975 2 0 ?

 

Clubs:

Belgrano de Cordoba 1971

Belgrano de Cordoba 1972

Belgrano de Cordoba 1973

Belgrano de Cordoba 1974

* Total for club: 47 0

Talleres 1978

Talleres 1979

Talleres 1980

Talleres 1981

Talleres 1982

* Total for club: 104 1

Almeria Spain

 

Coach