Herrera Atilio

03-12-1911

Goalkeeper

 

Selection: 1933-1937 4 0

 

Clubs:

Gimnasia y Esgrima La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata 1931

Gimnasia y Esgrima La Plata 1932

Gimnasia y Esgrima La Plata 1933

Gimnasia y Esgrima La Plata 1934

Gimnasia y Esgrima La Plata 1935

Gimnasia y Esgrima La Plata 1936

Gimnasia y Esgrima La Plata 1937

* Total for club: 150 0

San Lorenzo 1938

San Lorenzo 1939

San Lorenzo 1940

* Total for club: 11 0

Madureira RJ Brazil 1941